Stomatološki laser

~ Ordinacija Dental Spa centar prati svetske trendove i u svoju parksu je uključila i primenu diodnog lasera najnovije generacije EPIC 10, američkog brenda Biolase ~

Laserska incizija frenuluma

Laserska incizija frenuluma

Frenulum je mišićno-sluzokožni vezivno nabor, koji je usnoj duplji uglavnom najizraženiji na spoju gornje usne i alveolarnog grebena gornje vilice. On postoji i na spoju donje usne i alveolarnog grebena donje vilice. Odstranjivanje frenuluma se u Dental SPA centru radi primenom diodnog lasera velike snage. Intervencija se izvodi laserski - apsolutno bezbolno. Laserski napravljeni rezovi ne krvare, ne bole, pa se i radi bez primene jake anestezije.

Lingvalni frenulum nalazi se na spoju jezika i poda usta.

Frenulumi predstavljaju normalnu tvorevinu u usnoj duplji i mogu biti manje ili više izraženi. Ukoliko su njihove dimenzije velike ili su tako postavljeni da ugrožavaju zube i njihov potporni aparat, ili remete funkciju orofacijalnog sistema, potrebno ih je odstraniti hirurškim putem.

Fotografija pacijenta pre i posle uklanjanja frenuluma koji povezuje gornju usnu

Labijalni frenulum je čvrsta traka fibroznog tkiva prekriven sluzokožom koja može biti jako izražena i ako se pripaja blizu zuba u srednjoj liniji, postoji mogućnost da se pojavi prevelik razmak između prvih sekutića (tzv. diastema mediana), odnosno u starijoj dobi prilikom protetskog zbrinjavanja da se poremeti naleganje proteza. U ovim slučajevima potrebno je odstranjivanje frenuluma, tj. frenektomija (ili frenoplastika kod pretprotetskih zahvata), koja predstavlja jednostavan hirurški postupak presecanja fibroznog tkiva.

Lingvalni frenulum predstavlja čvrstu fibroznu traku koja povezuje jezik sa podom usne duplje i čini ga više ili manje nepokretnim. U dečjoj dobi nepravilan frenulum može da dovede do blagih poremećaja u funkciji jezika, a ukoliko se izraženije smetnje uočavaju, potrebno je presecanje frenuluma. Kod bezubih pacijenata izražen frenulum onemogućuje izradu stabilne proteze, jer svako pomeranje jezika odiže nadoknadu. U ovakvim slučajevima je takođe indikovana frenoplastika, koja se vrši na sličan nacin kao kod labijalnog frenuluma.

Odstranjivanje frenuluma ili pomeranje njegovog pripoja naziva se frenektomija.

Odstranjivanje frenuluma se u Dental SPA centru radi primenom diodnog lasera velike snage. Intervencija se izvodi praktično bez primene anestezije. Dovoljno je da se tkivo blago anestezira primenom površinskog anestetika u obliku spreja. Efekat lasera na meka tkiva obezbeđuje manje invazivnu "hirurgiju bez krvi“, minimum postoperativnih komplikacija i intervenciju bez bola. Laser pravi ekstremno precizne, bezkrvne incizije. Postoperativni tok je skoro bez ikakvih bolova, a rana zarasta za tri do sedam dana.

Laserski zahvat omogućuje zanemarljiv postoperativni bol u skoro svakom slučaju. Ovo smanjenje bola je rezulat jedinstvenih karakteristika laserskog zraka prilikom sečenja tkiva, tako da nema više 'sirovih krajeva' kao kod sečenja skalpelom. Kad god da se incizija napravi na tkivu pomoću skalpela ili makaza inflamacija počinje da se odvija. Ova inflamacija je rezultat interakcije sa cirkulatornim i limfnim sistemom. Pošto laserski zrak efektivno kauteriše limfni sistem mnogo je manji postoperativni otok. Tako da se pacijent oseća mnogo prijatnije tokom perioda opravka. Pored toga, laserski zrak radi na temperaturi koja ga čini najefikasnijim u uništavanju bakterija koje imaju potencijal da prouzrokuju infekciju. Ovo je veoma važno u područjima gde je inače teško da se spreči delovanje bakterija na mesto hirurškog zahvata. Kod incizije skalpelom mali krvni sudovi su presečeni u koži kao i sloj tkiva ispod same kože. Ovi krvni sudovi mogu da 'procure' tokom zahvata pa čak i posle operacije. Tradicionalno, problem se rešava spajanjem reza pomoću hemostatika, kauterizacijom ili držanjem gaze dok ne prestane krvarenje. Sve pomenute procedure oduzimaju vreme, što znaci da operacija duže traje i da je veći postoperativni otok. Laserski zrak je visoko efikasan koagulator malih krvnih sudova. Manje krvarenje tokom operacije znaci i kraće vreme uzimanja anestetika i brže vreme oporavka.

Klasična intervencija bez lasera prikazana je na slici ispod. Skalpel i krv prilikom frenektomije možete izbeći ukoliko dođete u Dental SPA centar na odstranjivanje frenuluma laserskim nožem.

crtezi i fotografije klasicnog hirurskog postupka uklanjanja frenuluma sa gornje usne


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...