dobar zubar

Tokom petnaestogodišnje stomatološke prakse najveći problem sa kojim sam se susretala je bio veliki strah od stomatologa. U proseku, svaki treći pacijent ima odrđenu dozu straha od stomatoloških intervencija. U Dental SPA centru smaramo da dobar zubar nije samo garant kvalitetne i profesionalne usluge, već i neko od čijih se intervencija pacijenti ne plaše.