Ortodoncija

~ Osnivač i vlasnik ordinacije Dental SPA centar, dr spec. Milica Milutinović-Ćirić, je specijalista ortopedije vilica, koja uz specijalizaciju poseduje i mnogobrojne sertifikate renomiranih kuća iz oblasti ortodincije. ~

ortodontska terapija

Ortodontska terapija - Saveti, očekivanja i iskustva

Ortodoncija predstavlja granu stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i nepravilnog položaja vilica i zagrižaja kod dece i odraslih. Ortodontsku terapiju može raditi isključivo lekar specijalista ortopedije vilica - ortodont. Ako želite pravilnu i uspešnu terapiju, ona mora biti pažljivo isplanirana i pravilno vođena od strane stomatologa specijaliste ortodoncije.

Pored uspostavljanja pravilnog položaja zuba i odnosa vilica, jedan od primarnih ciljeva ortodoncije je i postizanje pravilnog profila lica. Osnovni zadaci ove grane stomatologije su postizanje besprekorne estetike lica i zuba, kao i uspostavljanje normalnih funkcija usne duplje.Pravilan položaj zuba obezbeđuje lakše održavanje higijene, a samim tim i prevenciju nastanka karijesa i parodontalnih oboljenja, kao i prevenciju nastanka oboljenja viličnog zgloba.

Ortodontska terapija obuhvata:

  • Korekciju položaja zuba
  • Korekciju položaja vilica i međuviličnih odnosa
  • Poboljšanje funkcija žvakanja, govora i sl.
  • Poboljšanje kompletnog izgleda lica

Način i vrstu terapije koja je potrebna određuje ortodont na osnovu modela zuba, fotografija i snimaka. Da bi ortodontski tretman bio uspešan i da bi rezultati bili trajni, potrebno je uskladiti sve komponente i obratiti pažnju na sve detalje.

Ortodontska terapija se planira i poželjno je da se njome obuhvate obe vilice da bi se uskladio položaj i odnos gornje i donje vilice. Najveći problem sa kojim se sreću ortodonti je činjenica da mnogi pacijenti žele da reše problem postavkom aparata samo u jednoj vilici i to zbog nepravilnog položaja zuba. Neparvilan položaj zuba (krivi zubi) su ono što pacijenti najčešće vide i to je ono što im najviše smeta. To se u ortodonciji naziva nivelacija. Zbog ovoga je veoma važno da sami pacijenti odluče šta žele, nivelaciju zuba ili žele ortodontsku terapiju.

Dr spec. Milica Milutinović-Ćirić,
specijalista ortopedije vilica - ortodoncije
Dental SPA centar Niš

 

 


Pročitajte još i ...

Još na sajtu...