Protetika

~ Dental SPA centar je jedna od ord ~inacija sa najširom ponudom u oblasti protetike u regionu.

 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs

Klasične akrilatne proteze

Proteze predstavljaju zubne nadoknade koje nadoknadjuju gubitak većeg broja zuba i karakteristične su po tome što ih pacijent vadi iz usta da bi ih održavao. Mogu biti parcijalne i totalne, zavisno od broja preostalih zuba u ustima pacijenta. 

Parcijalne proteze su namenjene pacijentima kojima nedostaje veći broj zuba  i ne postoji mogućnost izrade mosta, dok su totalne proteze namenjene pacijentima kojima nedostaju svi zubi u nekoj od vilica. One nadoknadjuju izgubljene zube i deo vilične kosti, pri čemu se oslanjaju na susedne zube i njihovu okolinu.  Rade se na osnovu individualnih otisaka od akrilata i specijalno dizajniranih zuba. Parcijalne proteze se u ustima oslanjaju na susedne zube pomoću žičanih kukica, a totalne se u ustima "drže" pomoću vakuma, koji se stvara između proteze i nepca. To su proteze koje pacijent skida, peru se četkicom i pastom i predstavljaju relativno jeftin način za sanaciju parcijalne ili totalne bezubosti.

Klasične akrilatne parcijalne i totalne proteze se rade na osnovu individualnog otiska uzetog u ordinaciji. Kada su u pitanju parcijalne proteze, ne postoji potreba za posebnom predhodnom pripremom preostalih zuba. Potrebno je uraditi nekoliko proba u ordinaciji da bi se dobio finalni rad, odnosno proteza. Baza proteze je od roze akrilata, a zubi koji se koriste za izradu ovih nadoknada su fabrički proizvedeni i u potpunosti podsećaju na prirodne zube. Boja zuba se bira po ključu boja i usklađuje sa bojom preostalih zuba. Parcijalne akrilatne proteze se u ustima drže za susedne zube pomoću kukica, a totalne stvaranjem vakuuma između desni i proteze. 

Ovim protezama na relativno jeftin i lak način može da se reši problem nedostatka zuba, postizanje normalnih međuviličnih odnosa i očuvanje funkcije ishrane i govora. Nedostatak ovih proteza je taj što su one deblje i glomaznije, tako da je period adaptacije na njih malo duži. Kako zauzimaju veći deo nepca i desni, čulo ukusa može biti blago poremećeno.

parcijalna proteza

 


Pročitajte još i ...

 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs

Krunice i mostovi su zubne nadoknade koje se "lepe" za zube i pacijent ih ne može samostalno skinuti. Krunice se rade u slučajevima kada je

Još na sajtu...

 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs
 • www.dentalspa.co.rs

Krunice i mostovi su zubne nadoknade koje se "lepe" za zube i pacijent ih ne može samostalno skinuti. Krunice se rade u slučajevima kada je