Najčešća pitanja

Ovde možete naći odgovore na neka od najčešćih pitanja pacijenata

Da li treba popravljati mlečne zube?

Mlečne zube treba popravljati, pošto je njihovo zdravlje veoma bitno za pravilan razvoj vilica. Mlečne zube treba tretirati isto kao i stalne.

 


Još na sajtu...

  • www.dentalspa.co.rs
  • www.dentalspa.co.rs
  • www.dentalspa.co.rs

Kao i klasične parcijalne proteze, metalne skeletirane – vizil proteze, nadoknađuju gubitak većeg broja zuba. To je naprednija, čvršća i manje glomazna varijanta parcijalnih proteza
© 2020 Dental SPA centar Niš. All Rights Reserved.